Legislativa Elektrokol

Legislativa kolem elektrokol

Zde naleznete všechny důležité informace ohledně legislativy elektrokol.

 

Nejčastější otázka, která zajímá naše zákazníků je ohledně maximálního povoleného výkonu a maximální rychlosti elektrokol. Nejčastější mýtus je, že u elektrokol je maximální povolený výkon 250W a maximální konstrukční rychlost 25Km/h. Zde je ale hlavní rozlišit, zda kolo je nové z výroby a nebo se jedná o přestavbu.

Česká legislativa nám říká toto:

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2014, konkrétně část z přílohy č. 12, část C) Technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků (tato pasáž se věnuje požadavkům na jízdní kola a koloběžky vybavené pomocným motorkem). Odstavce z vyhlášky jsou doplněny o komentář mluvčího Ministerstva dopravy ČR.

Příloha 12, oddíle C, odstavec: 

8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže 
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle bodu 1, 2),
b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,
c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce (válců) větší než 50 cm3,
e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/h,
f ) montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor) na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech. 


Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo. 

Odstavce 9 a 10 pokračují: 

9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola - tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky. 

10. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem dále rozumí i jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem dle směrnice 2002/24/ES. 

(mluvčí MD ČR) Pokud dále píšeme jízdní kola znamená to samozřejmě i koloběžky. Z výše uvedené legislativy mimo jiné plyne, že v ČR jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jehož výkon nepřesáhne 1 kW při zachování nejvyšší rychlosti 25 km/h. V důsledku toho, že jízdní kolo nepodléhá schvalování MD, je přímou povinností toho, kdo uvádí tyto výrobky na trh, garantovat plnění příslušné legislativy. Dodržování požadavků legislativy je plně na provozovateli předmětných vozidel.

To znamená že:

Nová kola přímo z výroby můžou mít motor o maximálním výkonu 250W a maximální konstrukční rychlost 25km/k

Přestavba na elektrokolo může mít motor o maximálním výkonu 1000W a maximální konstrukční rychlost 25km/k

Dále platí že kolo nesmí být vybaveno akcelerační páčkou.

Všechny naše prodávané sety je možné provozovat na pozemních komunikacích v ČR, pokud jsou při montáži a nastavení dodrženy podmínky vyhlášky MD č.341/2014Sb., příloha č. 12, část ,,C“ a při dodržení ostatních ustanovení normy EN 15194 + A.
Pozor: v ostatních státech EU se mohou podmínky výrazně lišit.